Mødedato: 26-05-1999

Tele Danmarks standardtillægsaftale om fast operatørvalg

Resumé

Konkurrencestyrelsen afgav over for Telestyrelsen udtalelse om, hvorvidt der i Tele Danmarks standardaftale om fast operatørvalg indgik vilkår, der udgjorde en overtrædelse af konkurrenceloven. Konkurrencestyrelsen fandt ud fra de foreliggende oplysninger ikke, at standardaftalen indeholdte vilkår, der stred mod de af Konkurrencerådet vedtagne principper for indholdet af samtrafikaftaler, når der herved forstås en udmøntning af principperne i de enkelte tillægsaftaler, undergivet samtrafiklovens mæglings- og prisberegningsmodeller.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet