Mødedato: 29-04-1998

Tele Danmarks omkostninger på forsyningspligtsområdet

Resumé

Konkurrecestyrelsen og Telestyrelsen udarbejdet på grundlag af en række drøftelser i fællesskab et notat, hvori der blev opstillet en række oplysninger og analyser, som Tele Danmark skulle tilvejebringe. Notatet blev drøftet med Tele Danmark, som forpligtede sig til at vende tilbage snarest. Notatet blev forelagt og behandlet af Konkurrencerådet den 26. august 1998.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Forsyningspligtsydelser

Samhandeler

Ikke angivet