Mødedato: 29-08-2001

Tele Danmarks maksimalpriser for år 2001 og 2002 – II

Resumé

Telestyrelsen anmodede i 2001 Konkurrencestyrelsen om en udtalelse om Tele Danmarks forslag til endelige maksimalpriser for forsyningspligtsområdet for 2002 og 2003. Styrelsen fandt ikke, at TDC’s forslag til endelige maksimalpriser for år 2002 og 2003 var konkurrenceforvridende eller på anden måde i strid med konkurrenceloven. TDC’s prisforslag udgjorde derfor ikke et misbrug af dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet