Mødedato: 30-08-2000

Tele Danmarks maksimalpriser for år 2001 og 2002 – I

Resumé

Sagen vedrørte et brev fra Konkurrencestyrelsen til Telestyrelsen. Rådet fandt ikke, at Tele Danmarks forslag til endelige maksimalpriser på forsyningspligtområdet for år 2001 og maksimalpriser for år 2002 var konkurrenceforvridende eller på anden måde i strid med konkurrenceloven. Tele Danmarks prisforslag udgjorde derfor ikke et misbrug af dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Tv/Radio

Samhandeler

Ikke angivet