Mødedato: 25-11-1998

Tele Danmarks maksimalpriser for 1999

Resumé

I sagen drøftede Konkurrencestyrelsen Tele Danmarks (TeleDK) forslag til ændring i abonnementspriserne og minuttaksterne. TeleDK foreslog således en sænkning af minuttaksten og en hævelse af prisen på abonnementer. Rådet fandt, at dette var yderst betænkeligt, da netop abonnementspriserne var det mindst konkurrenceudsatte element, mens minuttaksterne var det mest konkurrenceudsatte. Da TeleDK indtog en dominerende stilling på telemarkedet og alle delmarkederne, ville en sådan ændring vurderes som misbrug af dominerende stilling efter KL § 11, stk. 1, idet der ikke for rådet var fremlagt dokumentation for, at markedet havde ændret karakter, som kunne begrunde ændringen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Afskærmning

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet