Mødedato: 26-05-1999

Tele Danmarks Duet-tjeneste

Resumé

Konkurrencestyrelsen havde i september 1997 tilkendegivet, at en ny teletjeneste, Duet fra Tele Danmark (i dag TDC) var en gevinst for konkurrenceudviklingen på teleområdet. Duet var et nyudviklet produkt, der kombinerede et fastnetabonnement med visse mobilydelser, herunder viderestillings- og telefonsvarerprodukter, og indeholdt efter styrelsens opfattelse ikke konkurrencebegrænsende elementer. I lyset af Tele Danmarks stærke stilling på markedet var det dog afgørende, at selve praktiseringen af tjenesten ikke medførte konkurrenceforvridning, ligesom det var afgørende, at der ikke skete krydssubsidiering. I maj 1998 henvendte Sonofon (i dag Telenor) sig til KFST samtidig med at Mobilix klagede direkte til EU-Kommissionen. Begge fremførte, at Tele Danmark havde lanceret en revideret udgave af Duet, kaldet Duet-mini, der rummede konkurrenceforvridende krydssubsidiering i strid med konkurrenceloven. Duet Mini blev tilbudt til kunder i områder, hvor Tele Danmarks centraler ikke kunne håndtere Duet og rummede ikke nogle nye funktionaliteter, men alene rabat, hvis kunden både havde mobil- og fastnettelefoni hos Tele Danmark. Styrelsen fandt, at dette udgjorde en problematisk bundling og bad Tele Danmark ændre sin praksis. Derimod kunne styrelsen ikke tage stilling til spørgsmålet om krydssubsidiering, da dette henførte under telemyndighedernes tilsyn, hvorfor styrelsen oversendte dele af klagen hertil. Telemyndighederne fandt dog, at der ikke forelå krydssubsidering. Sonofon indbragte dette spørgsmål for Konkurrenceankenævnet, der dog ved kendelse af 9. juli 1999 fandt, at der ikke forelå nogen afgørelse, som kunne påklages.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11 stk. 2, nr. 1 og 4

Skadesteorier

krydssubsidiering

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet