Mødedato: 29-03-2000

Tele Danmark Mobils storkundekontrakt med DLG Service A/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Tele Danmark Mobil og DLG Service A/S, at den anmeldte storkundekontrakt imellem parterne ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, da aftalen faldt under forbuddet i KL § 6, stk. 1, da den indeholdte en bestemmelse om eksklusiv annocering. Endvidere blev det meddelt Tele Danmark, at aftalen ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efte KL § 11, stk. 4, da bestemmelserne i aftalen om eksklusiv annocering var omfattet af forbuddet mod misbrug af dominerende stilling i KL § 11, stk. 1. DLG meddelte styrelsen, at DLG frafaldt bestemmelsen i aftalen om eksklusiv annoncering. Konkurrencestyrelsen meddelte herefter, at aftalen ikke var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, eller § 11, stk. 1. Styrelsen fandt dog fortsat at der forelå et misbrug af dominerende stilling, idet Tele Danmark Mobil, som vilkår for aftalens indgåelse ville være eksklusiv annoncør i DLGs medlemsblad.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§§ 6/11

Skadesteorier

Afskærmning

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet