Mødedato: 16-06-1999

Tele Danmark Mobils standard storkundekontrakt

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at Tele Danmark Mobils (TDM) standard storkundekontrakt ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, da den indeholdte bestemmelser om rabatordninger der var omfattet af KL § 6, stk. 1. Styrelsen fandt endvidere at der ikke kunne gives en individuel fritagelse, idet rabatordningen kunne hæmme konkurrence på længere sigt, og dermed ikke give forbrugerne en fordel. Styrelsen mente desuden, at aftalen var et udtryk for misbrug af dominerende stilling efter KL § 11, stk. 1, idet TDM indtog en dominerende på markedet, og rabatterne var loyalitetsskabende. Styrelsen meddelte derfor TDM påbud om, at ophæve rabatordningen i standard storkundekontrakten.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§§ 6/11

Skadesteorier

Ekskluderende rabat

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet