Mødedato: 21-06-2000

Tele Danmark Kabel TVs aftale vedrørende forhandling af tv-programmet DK4

Resumé

Tele Danmark ansøgte i 1998 om ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens §9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens §8, stk. 1. Tele Danmark har ved fax den 13. april 2000 oplyst, at aftalen med CIAC Holding er bortfaldet i 1999. Dette betød, at en afgørelse i henhold til konkurrencelovens §8, stk. 1, eller § 9 efter den pågældende aftales bortfald ikke vil have konkurrenceretlig virkning for aftalen. Styrelsen har således fundet, at der ikke er anledning til at behandle ansøgningen om ikke-indgrebserklæring.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

TV

Samhandeler

Ikke angivet