Mødedato: 21-06-2000

Tele Danmark A/S’ aftaler med Canal Digital Danmark A/S og Canal+ Investments vedr. salg af dekodere m.v. og distribution af filmkanaler

Resumé

Tele Danmark ansøgte i 1998 om ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens §9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens §8, stk. 1, for 5 aftaler med Canal Digital Danmark A/S og Canal+ Investments. Konkurrencestyrelsen fandt ikke anledning til at behandle ansøgningen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

TV/Film

Samhandeler

Ikke angivet