Mødedato: 16-12-1998

Teknologiske (first mover) monopoler1 i relation til konkurrenceloven

Resumé

Konkurrencerådet bad i 1998 styrelsen om at udarbejde et notat om de konkurrencemæssige aspekter i situationer, hvor der er et teknologisk skabt first mover monopol med netværkseksternaliteter på et infrastrukturmarked (upstream marked), med en nødvendig karakter i forhold til adgangen til tilknyttede tjenestemarkeder (downstream markeder). Notatet lå derved i forlængelse af styrelsens notat af 26/8-1998, der behandlet prissætningen hos forsyningsmonopoler. Principperne her galt i princippet også for teknologiske first mover monopoler. Alligevel adskilte de sig nok til et selvstændigt, og dybere notat. Dette notat giver et bud på, hvordan den konkrete pris for adgang og anvendelsen af infrastrukturen i first mover monopolet bør fastsættes i forhold til konkurrenceloven. Den anviste prisfastsættelsesmetode er så generel, at den også forudsættes at kunne anvendes i forhold til forsyningsmonopoler. Der kan dog være tilfælde, hvor et forsyningsmonopol har en så anderledes omkostningsstruktur, at der bør anvendes andre prisfastsættelsesmetoder.

Myndigheder

Rådet

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Infrastruktur

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke relevant