Mødedato: 24-11-2004

TDC’s køb af Song Networks A/S

Resumé

Sagen vedrørte TDCs køb af Song Networks A/S. Ifølge det indsendte materiale er Songs årlige omsætning i Danmark på 298,8 mio. DKK. Omsætningen overstiger altså ikke tærskelværdien på 300 mio. DKK i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1. Styrelsen har meddelt parterne, at konkurrencelovens fusionsregler på det foreliggende grundlag ikke finder anvendelse på TDC’s køb af Song Networks A/S. Styrelsen har yderligere over for parterne gjort opmærksom på, at det er parternes ansvar at anmelde en fusion, der overstiger tærskelværdierne i konkurrencelovens § 12.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

% anmeldelse

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Datatjenester

Samhandeler

Ikke relevant