Mødedato: 24-10-2005

Tårnby Kommunes opsigelse af privat leverandør af hjemmehjælpsydelser

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage over Tårnby Kommune for en usaglig begrundelse for opsigelsen fra Dansk Hjemmehjælpsservice. Styrelsen fandt ikke, at der var hjemmel i konkurrencelovens § 11 a til at forfølge et sådant forhold, hvorfor styrelsen ikke havde kompetence til at behandle sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Offentlig regulering

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant