Mødedato: 28-04-1999

Taksatorringens vedtægter I

Resumé

Ved anmeldes af Taksatorringens foreningsvedtægter fandt Konkurrencestyrelsen, at der kunne gives en individuel fritagelse fra forbuddet i KL § 6, stk. 1, efte KL § 8, stk. 1, dog skulle opsigelsesvarslet ændres til 6 måneder. Ved afgørelsen blev der lagt vægt på at det lettede mindre forsikringsselsakbers adgang til markedet og dermed øgede udbuddet af automobilforsikringer.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 3

Brancher

Forsikring/Pension