Mødedato: 21-06-2000

Tage Winthers klage over Pradan Auto Import (Pradan I)

Resumé

Efter hjemvisning af tidligere afgørelse af Konkurrenceankenævnet fandt Konkurrencestyrelsen, at Pradan Auto Import A/S’ forhandlerkontrakt indeholdte bestemmelser, der var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. En række af bestemmelserne var omfattet af gruppefritagelsen, og dermed fritaget fra forbuddet efter KL § 6, stk. 1. Herudover indeholdte aftalen bestemmelser, der muliggjorde, at Pradan kunne føre kontrol med forhandlerne. Styrelsen fandt, at dette var et legitimt formål, og derfor måtte det opfattes som omfattet af gruppefritagelsen. Konkurrencestyrelsen undersøgte herefter, hvorvidt Pradan havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet ved at foretage fysisk kontrol af forhandlerne. Styrelsen anså, at denne kontrol var en påtvingelse af en urimelig forretningsbetingelse og dermed et misbrug af dominerende stillig i strid med KL § 11, idet Pradan kunne varetage sin berettigede interesse med mindre indgribende midler. Konkurrencerådet meddelte Pradan, at selskabet havde misbrugt sin dominerende stilling i strid med KL § 11, og udstedte derfor påbud i medfør af KL § 11, stk. 3, jf. KL § 16, stk. 1, om at adfærden skulle ophøre. Stadfæstet af ankenævnet 31/5-2001.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Urimelige vilkår

Brancher

Import (bil)

Samhandeler

Ikke angivet