Mødedato: 17-11-2008

T.W. Autodele ApS (erstatning)

Resumé

Konkurrencerådet havde i 2005 fastslået, at Pradan Auto Import, nu Skandinavisk Motor Co (SMC) havde anvendt loyalitetsskabende rabatter i strid med konkurrencelovens § 11. T.W. Autodele mente som følge heraf, at de var blevet udelukket fra markedet og rejste krav om erstatning. Retten anerkendte ikke, at der var lidt noget tab, idet dette i al væsentligthed var baseret på en række antagelser om den mulige markedsudvikling og fordelingen af markedsandele, såfremt misbruget ikke var iværksat. Som led i sagen blev det ved kendelse fastslået, at manglende indbringelse af den underliggende rådsafgørelse medførte, at denne måtte lægges uprøvet til grund i den efterfølgende erstatningssag (Østre Landsrets kendelse af 4. januar 2007)

Myndigheder

Dom

Regler

kl § 11

Udfald

Ej erstatning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant