Mødedato: 25-11-1998

Sygeforsikringen “danmark”s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling

Resumé

På baggrund af en klage fra Dansk Tandplejeforening fandt Konkurrencestyrelsen, at Sygeforsikringen Danmarks regler for tilskud til tandbehandling var et udtryk for misbrug af dominerende stilling, jf. KL § 11. Tilskudsreglerne betød, at tandlæger blev favoriserede, idet der kun blev tildelt tilskud til behandling, såfremt det foregik hos en tandlæge, uanset om det var en tandlæge eller en tandplejer, der foretog behandlingen. Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse af 25. november 1998 med den ændring, at påbuddet skulle være efterkommet senest den 1. januar 2000.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Forsikring/Pension

Samhandeler

Ikke angivet