Mødedato: 23-06-2021

Sydbank – Betalingskort

Resumé

Konkurrencerådet har i to afgørelser fundet, at Sydbank A/S har overtrådt betalingsloven. Sydbank har dels givet et ulovligt afslag til en agent for et betalingsinstitut, dels fastsat vilkår for adgangen til sine betalingskontotjenester, der ikke levede op til lovens krav.

Myndigheder

Rådet

Regler

Betalingkort

Udfald

Problem