Mødedato: 29-11-2013

Sydbank A/S’ erhvervelse af DiBa Bank A/S

Resumé

Sagen vedrører Sydbank A/S’ erhvervelse af DiBa Bank A/S. Sydbank A/S fremsatte den 21. november 2013 betinget tilbud om køb af minimum 90% af aktierne i DiBa Bank A/S. Sydbank A/S er Danmarks femte største bank med et landsdækkende net af filialer. Sydbank A/S er aktiv på detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. DiBa Bank A/S er aktiv på detailbankmarkedet, har begrænsede aktiviteter på engrosbankmarkedet og ingen aktiviteter på det finansielle bankmarked. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant