Mødedato: 27-09-2023

Sweco Danmark A/S’ erhvervelse af OJ Rådgivende Ingeniører A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Sweco erhverver 100 pct. af aktierne i OJ. Sweco erhverver dermed enekontrol med OJ og OJ’s datterselskab, OJ Brandrådgivning A/S (”OJB”). OJ er aktiv inden for teknisk rådgivning i relation til byggeri og anlæg, herunder ingeniørydelser og tilknyttede ydelser energi og indeklima, VVS- og ventilationsinstallationer, el, anlægsarbejde mv. OJB yder brandrådgivning. Sweco er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som er en del af Sweco-koncernen, der har hovedsæde i Sverige. Sweco tilbyder rådgivende ingeniørydelser inden for byggeri, vandværker, energi- og industrisektoren, infrastruktur og byudvikling, herunder tilknyttede ydelser såsom arkitektydelser og brandrådgivning. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant