Mødedato: 27-04-2005

Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen

Resumé

Sagen vedrørte Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen. Svenske Kronfågel og danske Danpo er begge helejede datterselskaber i Spira-koncernen, og ejerskabet af Danpo sammen med Svenska Lantmännens omsætning i Danmark betyder, at der er tale om en fusion, der er anmeldelsespligtig i bl.a. Danmark. Konkurrencestyrelsen identificerede en række produktmarkeder samt et tilstødende marked, som er blevet gjort til genstand for en nærmere undersøgelse. På afsætningssiden kan markedet opdeles i to segmenter, nemlig markedet for salg af kyllingeprodukter til detailhandelen, som geografisk afgrænses til Danmark, og markedet for salg af kyllingeprodukter til catering og forarbejdningsindustrien, som geografisk må anses for at være noget større end Danmark. På disse markeder opererer Danpo og Rose Poultry samt en række udenlandske leverandører. På indkøbssiden kan der afgrænses et marked for indkøb af slagtekyllinger fra slagtekyllingeproducenterne, som geografisk kan afgrænses til Danmark. Endelig involverer fusionen et tilstødende marked for opdræt og salg af forældredyr, idet Svenska Lantmännen ejer et sådan foretagende, Swe-Chick. På de relevante produktmarkeder ville der ved fusionen ikke ske forskydninger i markedsandele på det danske marked, idet Svenska Lantmännen ikke har aktiviteter af denne art. Imidlertid havde Svenska Lantmännen med SweChick en uhyre stærk stilling på markedet for opdræt og salg af forældredyr til danske rugerier. På nuværende tidspunkt nedstammer samtlige slagtekyllinger, der leveres til de to danske slagterier, fra forældredyr fra SweChick. Konkurrencestyrelsen måtte derfor overveje, om Svenska Lantmännen med denne meget stærke position på et tilstødende marked på en eller anden måde skulle kunne presse konkurrenten til Danpo, Rose Poultry, og dermed øge Danpos markedsandel på markedet for indkøb af slagtekyllinger fra producenterne og eventuelt også på markedet for salg af kyllingeprodukter til detailhandelen mv. Det er med den nuværende undersøgelse vanskeligt at afgøre helt præcist. Imidlertid afgav Svenska Lantmännen tilsagn om, at så længe selskabet havde bestemmende indflydelse i SweChick og/eller Danpo, ville SweChick levere til samtlige danske rugerier på lige og ikke-diskriminerende vilkår, og med dette tilsagn må de konkurrencemæssige betænkeligheder anses for at være elimineret. Fusionen blev – med tilsagn – godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 e, jf. § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Tilsagn

Skadesteorier

Diskrimination

Brancher

Salg af slagtekyllinger

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Indkøb, opdræt, fremstilling og salg af kyllingeprodukter til catering og detailhandlen