Mødedato: 08-01-2003

Svenn Dræbel mod Konkurrencerådet

Resumé

Sagen vedrørte aktindsigt i en sag om en aftale mellem Carlsberg Danmark A/S og Bent Brandt A/S. Svenn Dræbel havde anmodet om aktindsigt heri, idet denne er leverandør til bryggeriindustrien af såkaldte logo-glas, dvs. drikkeglas indkøbt fra glasproducenter, som påtrykkes mærket for en bestemt øl. Svenn Dræbel havde klaget til Konkurrencestyrelsen over, at han var udsat for leveringsnægtelse vedrørende en særlig type 75 cl. ølglas fra en udenlandsk glasproducents side pga. en leveringsaftale indgået mellem denne og Carlsberg Danmark A/S. Derudover mente Svenn Dræbel, at Carlsberg i sin aftale med Bent Brandt havde fastsat bindende videresalgspriser for Bent Brandts salg af logo-glas til restauranter og caféer mv. KFST havde afvist aktindsigt i sagerne, idet de ikke mente, at Svenn Dræbel kunne anses som part. Aftalen mellem Carlsberg og Bent Brandt vedrørte ikke klager som sådan, og klagers potentielle kundeforhold til Carlsberg var således alene som underleverandør af glas til Bent Brandt mhp. sidstnævntes videresalg i overensstemmelse med aftalen herom med Carlsberg. Derudover henviste KFST til at det forhold, at en person ved sin henvendelse til en forvaltningsmyndighed rent faktisk giver myndigheden anledning til at åbne en sag, ikke i sig selv medfører, at denne bliver part i sagen, jf. pkt. 53 og 55 i Justitsministeriets vejledning af 1986 om forvaltningsloven. Konkurrenceankenævnet stadfæstede afvisningen. Det er uklart, hvad der er sket med den underliggende sag.

Myndigheder

Ankenævn

Regler

Aktindsigt

Udfald

afvist

Opfølgninger

Nej