Mødedato: 15-04-1997

Supermarket Systems SA – Højesterets dom

Resumé

To virksomheder havde indgået en eneforhandlingsaftale, som ikke kunnde forenes med artikel 101 ved bl.a. at have optaget bestemmelser om konkurrenceklausuler efter aftalens ophør. Sagsøgte havde overtrådt klausulen, men gjorde gældende at denne var ugyldig, og derfor ikke kunne håndhæves. Dette blev delvis accepteret af Højesteret, som reduceret erstatningen. Sagen er gengivet i U.1997.856H

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

erstatning

Opfølgninger

Nej