Mødedato: 26-04-2000

Struer Fjerkræslagteris produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Resumé

Konkurrencestryelsen meddelte Stuer Fjerkræslageri A/S en fritagelse fra forbudet i KL § 6, stk. 1, efter KL § 8, stk. 1, for slageteriets aftaler med producenterne om levering af slagtekylling til slagteriet. Afgørelse blev truffet med udgangspunkt i rådets beslutning af 23. februar 2000, pkt.5 vedr. Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger. Her fandt rådet det fritaget jf. konkurrencelovens § 8, stk. 1, at der blev indgået en længere varende aftale.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Landbrug (fjerkræ); Slagteri

Samhandeler

Ikke angivet