Mødedato: 30-05-2001

Stilladssektionens anmeldeordning

Resumé

Konkurrencestyrelsen har den 17. maj 2001 meddelt Danske Entreprenører, Stilladssektionen, at sektionens anmeldeordning, jf. de reviderede vedtægter § 8, ikke falder ind under forbuddet i kon-kurrencelovens § 6, stk. 1, jf. § 6, stk. 3. Styrelsen har derfor meddelt Stilladssektionen en ikke-indgrebs-erklæring, jf. lovens § 9.Af Stilladssektionens nugældende vedtægter følger, at sektionens medlemmer har pligt til at anmelde ethvert tilbud vedrørende stilladsarbejde på over kr. 50.000 til Danske Entreprenører. Anmeldelsen skal være Danske Entreprenører i hænde samtidig med tilbuds- eller licitationstidspunktet. Konkurrencestyrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på, at meldereglerne i de nu foreliggende vedtægter er tilrettet i overensstemmelse med Konkurrencerådets afgørelse af 28. april 1999 og Konkurrenceankenævnets efterfølgende afgørelse af 20. januar 2000 vedrørende ELFO ́s tilsvarende regler om anmeldelse af bud. Styrelsen har i særlig grad lagt vægt på, at tilba-gemelding til medlemmerne om andre bydende først sker efter tilbuds- eller licitationstidspunktet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Litra

§6, stk. 1, jf. § 6, stk. 3

Brancher

Entreprenør, Stillads

Samhandeler

Ikke angivet