Mødedato: 24-02-2021

STARK Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over Jens Schultz A/S

Resumé

Konkurrencerådet har godkendt Stark Danmark A/S’ overtagelse af Jens Schultz A/S, som driver fire byggemarkeder på Sydfyn, Langeland og Ærø. Indledningsvist var Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen betænkelig ved fusionen, fordi den muligvis ville skade kunderne, men de nærmere undersøgelser har medført, at fusionen nu kan godkendes.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ej relevant