Mødedato: 16-01-2020

STARK Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over dele af SJAKK A/S

Resumé

Transaktionen er en aktivoverdragelse, hvor STARK erhverver varelager, udvalgte anlægsaktiver, kundekartotek, knowhow og oplysninger om ordrebeholdning fra SJAKK’s fire byggemarkeder i Give, Hedensted, Ejstrupholm og Egtved. SJAKK’s samlede medarbejderstab overgår ligeledes til STARK. Som et led i overdragelsen indgår STARK med ejendomsselskabet JT-Juelsminde A/S, der er et søsterselskab til SJAKK, en lejeaftale vedrørende de lejemål, hvor SJAKK’s nuværende byggemarkeder i Give og Hedensted er beliggende. STARK opnår ved transaktionen ikke ejendoms- eller lejeret til SJAKK’s resterende byggemarkedsejendomme i Ejstrupholm og Egtved. Sælgerne af SJAKK har påtaget sig en konkurrenceklausul i forhold til disse bygninger, hvorefter sælgerne ikke må drive trælasthandel fra disse bygninger. Sælgerne er imidlertid frit stillet i forhold til at råde over bygningerne i øvrigt og kan fx udleje dem til en anden byggemarkedskæde. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant