Mødedato: 23-02-2000

STAR PIPE A/S’ klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

Resumé

Sagen vedrørte en klage indgivet af STAR PIPE A/S over Løgstør A/S. STAR PIPE A/S mente at Løgstør Rør A/S have søgt at forhindre, at STAR PIPE A/S fik leverancer af en nærmere angivet typekompressionskobling, som produceres af TA Hydronics A/S. Klageren STAR PIPE A/S er producent af præisolerede fjernvarmerør og sælger sine produkter i konkurrence med bl.a. Løgstør Rør A/S. TA Hydronics og Løgstør Rør A/S havde indgået en aftale om eneforhandling af en bestemt type kompressionskobling produceret af TA Hydronics A/S, men udviklet i samarbejde med Løgstør Rør A/S. Det konkurrenceretlige spørgsmål var herefter om eneforhandlingsaftalen var uforenelig med konkurrencelovens §§ 6 eller 11. Rådet afviste begge. Aftalen var at betragte som en underleveranceaftale udenfor konkurrencelovens § 6, stk.1 og Løgstør Rør var ikke dominerende.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Teknik

Samhandeler

Ikke angivet