Mødedato: 24-11-1999

Standardaftale mellem Kommunernes Landsforening og Falck A/S vedrørende brandslukning m.v.

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte KL og Falck, at den af parterne anmeldte standard- og veder-lagsaftale ikke faldt ind under forbuddet i kon-kurrencelovens § 6, stk. 1, og at parterne derfor blev meddelt en ikke-indgrebserklæring i med-før af konkurrencelovens § 9, idet styrelsen ikke fandt, at aftalen indeholdte eksklusivitets-lignende bestemmelser.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Redningstjeneste

Samhandeler

Ikke angivet