Mødedato: 03-09-2019

Sparekassen Vendsyssels erhvervelse af enekontrol over Dronninglund Sparekasse

Resumé

Sagen vedrørte Sparekassen Vendsyssels erhvervelse af enekontrol over Dronninglund Sparekasse. Fusionen finder sted ved, at Sparekassen Vendsyssel overtager samtlige aktiviteter i Dronninglund Sparekasse. Overdragelsen gennemføres som en aktivoverdragelse. Sparekassen Vendsyssel driver virksomhed som pengeinstitut med primære aktiviteter i Nordjylland og Vestjylland. Sparekassen Vendsyssel har hovedkontor i Vrå og har derudover 33 afdelinger fordelt i Nordjylland og Vestjylland samt 2 afdelinger i København. Sparekassen Vendsyssel tilbyder ydelser inden for privat, erhverv og investering. Sparekassen Vendsyssel er tillige aktiv inden for investering og udlejning af fast ejendom. Dronninglund Sparekasse driver virksomhed som pengeinstitut med primære aktiviteter i Nordjylland. Dronninglund har hovedkontor i Dronninglund og 6 afdelinger i Nordjylland. Dronninglund Sparekasse tilbyder ydelser inden for privat, erhverv og investering. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor fusionsparterne er aktive på det samme marked, men hvor fusionsparterne tilsammen har en markedsandel på under 15 pct. i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte herefter fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet