Mødedato: 20-11-2023

Spar Nord Bank A/S, Nykredit Bank A/S, Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank og Trifork Labs ApS’ etablering af &money ApS som selvstændigt fungerende joint venture

Resumé

Transaktionen udgør etableringen af et selvstændigt fungerende joint venture, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2. &money har hidtil været drevet som et ikke-selvstændigt fungerende joint venture. Fusionsparterne har redegjort for, at selskabet overgår til på et varigt grundlag at varetage en selvstændig virksomheds samtlige funktioner. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant