Mødedato: 24-11-1999

SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni

Resumé

Dansk Mobiltelefoni I/S foretog anmeldelse af to standardaftaler, der udgjorde SONOFONs aftaleretlige grundlag ved indgåelse af kontrakt med større kunder vedrørende fastnettelefoni, med anmodning om ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Konkurrencerådet meddelte SONOFON, an-søgningen om ikke-indgrebserklæring kunne imødekommes, idet aftalerne efter de forhold som Konkurrencerådet havde kendskab til in-deholdte konkurrencebegrænsninger, der faldt ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet