Mødedato: 28-08-2002

Sociale rabatter på kollektiv persontransport

Resumé

Fjernbusforeningen Danske Ekspresbusser klagede over, at staten misbrugte sin dominerende stilling på markedet for persontransport, ved ikke at give fjernbustrafikken adgang til særlige rabatter (de såkaldte “sociale rabatter”) til bestemte grupper af tog- og buspassagerer. Det var Konkurrencestyrelsens opfattelse, at undladelse af at yde kompensation for sociale rabatter til busoperatører, der udførte fri kørsel, ikke var i strid med konkurrencelovgivningen. Styrelsen fandt således ikke anledning til at foretage sig yderligere i sagen, hvorfor denne blev afsluttet jf. konkurrencelovens § 14, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 11/11a

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Diskrimination

Brancher

Persontransport

Samhandeler

Ikke angivet