Mødedato: 18-10-2023

Skovgaard Energy A/S’ indtræden i det selvstændigt fungerende joint venture green.ai ApS

Resumé

Transaktionen udgør etableringen af et selvstændigt fungerende joint venture, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2. Med transaktionen udvides kredsen af virksomheder med fælleskontrol, da Skovgaard Energy
A/S indtræder som ny fælleskontrollerende ejer. I dag udøver de eksisterende ejere – Jysk Energi Invest A/S, Niclas Brok Holding ApS og KHS Invest ApS – fælleskontrol over det selvstændigt fungerende joint venture
green.ai ApS. green.ai ApS er et tradingselskab, der handler med fysiske elkontrakter på globale elbørser. Virksomheden handler bl.a. kortfristede kontrakter, herunder day ahead, intra-day og ubalancekontrakter. Stifterne af green.ai ApS har udviklet algoritmer til handel med el baseret på nye AI-teknikker. Algoritmerne laver prognoser på baggrund af elmarkedsdata, meteorologisk data og energiestimater for elproduktion og strømbelastning. Skovgaard Energy A/S er aktive inden for udvikling af vindmølle-, solceller-, power to X- og biogasprojekter, herunder salg af udviklingsrettigheder til de pågældende projekter samt investering i og drift af vedvarende energiprojekter. Jysk Energi Invest A/S er en del af Jysk Energi, som er et energiselskab i Nordvestjylland. Igennem Jysk Energi Invest A/S foretages investeringer bl.a. inden for energisektoren. Herudover har Jysk Energi koncernen bl.a. aktiviteter inden for salg af el- og energiløsninger.
Niclas Brok Holding ApS og KHS Invest ApS har ikke andre aktiviteter end ejerskab af green.ai ApS. . KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant