Mødedato: 25-11-1998

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Resumé

Henvendelsen til Konkurrencestyrelsen vedrørte en anmeldelse af Skovdyrkerforeningens (SDF) vedtæger med anmodning om fritagelse, jf. konkurrencelovens § 8, stk. 1, fra forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der var tale om vedtæger, indgået før 1. januar 1998. Vedtægterne gav bl.a. mulighed for koordineret salg af medlemmernes skovprodukter, omfattende dels råtræ og dels juletræer og pyntegrønt. Selvom SDF ikke havde anmodet om en ”ikke-indgrebserklæring”, blev det meddelt foreningerne, at der kunne givet en sådan erklæring i forhold til konkurrencelovens § 9. Konkurrencestyrelsen begrundede dette med, at foreningernes fælles salg udgør en relativ beskeden andel af den samlede omsætning af henholdsvis råtræ og juletræer/pyntegrønt, hvorfor det ikke kunne anses at være af betydning for den virksomme konkurrence på det relevante marked og derfor ikke er i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Idet betingelserne for at opnå en ikke-indgrebserklæring var til stede, tog Konkurrencestyrelsen ikke stilling til anmodningen om en fritagelse i henhold til konkurrencelovens § 8, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 3

Brancher

Skovdyrkning

Samhandeler

Ikke angivet