Mødedato: 23-08-2016

Skou Gruppen A/S – frikendt

Resumé

Skou Gruppen A/S er blevet frikendt for tilbudskoordinering. Sagen var en del af Det Store Byggekartel. Der var enighed mellem anklagemyndighed og forsvarerne om, at forældelsesfristen efter konkurrencelovens§ 23, stk. 6, udløb den 26. august 2013. Det var herefter afgørende om de tiltalte inden denne dato på behørig måde var blev gjort bekendt med sigtelsen, idet forældelsesfristen i givet fald var blevet afbrudt, jf. straffelovens§ 94, stk. 5. 3 uger før forældelsesfristens udløb blev tiltalte kontakte af en politiassistent telefonisk. Indholdet af samtalen var bestridt, idet tiltalte ikke mente at det var klargjort at man kunne påse at blive, eller allerede var, sigtet for at have overtrådt konkurrenceloven. Retten fandt derfor ikke at telefonsamtalen, eller efterfølgende forhold, havde afbrudt forældelsen hvorfor der skete frifindelse. Ikke anket af anklagemyndigheden.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Frikendt

Opfølgninger

Nej

Brancher

Bygge/anlæg