Mødedato: 21-06-2000

Skarresøe Privatslagteris klage over Kambas og daka

Resumé

Sagen vedrørte en klage fra Skarresøe Privatslagteri over Kabmas og Daka. Her blev klaget over selskabets prisberegning, idet man fandt at Kambas prisdiskriminerede mellem sammenlignelige leverandørgrupper. Efter brevveksling med styrelsen tilkendegav daka at man var indforstået med at hente affald også øst for Storebælt, og at man ville basere afregningen på objektive kriterier vedrørende varens værdi og transportomkostninger.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Diskrimination

Brancher

Slagteri

Samhandeler

Ikke angivet