Mødedato: 09-01-2012

Skandia Livs overtagelse af Skandia

Resumé

Sagen vedrører Livsförsäkringsaktiebolaget Skandias (publ) (Skandia Liv) erhvervelse af Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia). Skandia har siden 2006 været et helejet datterselskab til Old Mutual plc. Overdragelsen sker ved, at en nystiftet svensk stiftelse erhverver alle aktier i Skandia Liv fra Old Mutual. Samtidig erhverver Skandia Liv alle aktier i Skandia. Skandia Liv vil herefter være helejet af den nystiftede svenske stiftelse, mens Skandia vil være helejet af Skandia Liv. Skandia Liv er aktiv inden for livsforsikringer (såsom sygeforsikring og ulykkesforsikring (privat)) på privat- og tjenesteområdet samt gruppeforsikring både i Danmark og Sverige. Skandia driver bank- og forsikringsvirksomhed og virksomhed med privat sygeforsikring i Danmark og Sverige. Skandia Liv har i Danmark de helt eller delvist ejede datterselskaber Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Asset Management A/S samt Skandia A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet