Mødedato

Skabeloner til brug for tilsagn i fusionssager

Resumé

KFST har udarbejdet to skabeloner til brug for fusionsparter og rådgivere, som afgiver tilsagn om frasalg i fusionssager. Det er hensigten, at skabelonerne kan danne grundlag for fusionsparternes og rådgivernes udformning af tilsagn om frasalg og fuldmagt(er) til trustee(s), som benyttes ved frasalgstilsagn. Formålet med skabelonerne er at lette fusionsparternes og rådgivernes arbejde i tilsagnsprocessen samt at sikre, at parterne forholder sig til og inddrager relevante forhold. Skabelonerne er ikke udtømmende eller obligatoriske at bruge, men tjener til inspiration.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Vejledning
Opfølgning
Nej
Litra
Ikke relevant
Type
Ikke relevant
Skadesteori
Ikke relevant
Branche
Ikke relevant
Samhandel
Ikke relevant
Metode
Ikke relevant
Produktmarked
Ikke relevant
Geografisk marked
Ikke relevant