Mødedato: 29-06-2018

Skabeloner til brug for tilsagn i fusionssager

Resumé

KFST har udarbejdet to skabeloner til brug for fusionsparter og rådgivere, som afgiver tilsagn om frasalg i fusionssager. Det er hensigten, at skabelonerne kan danne grundlag for fusionsparternes og rådgivernes udformning af tilsagn om frasalg og fuldmagt(er) til trustee(s), som benyttes ved frasalgstilsagn. Formålet med skabelonerne er at lette fusionsparternes og rådgivernes arbejde i tilsagnsprocessen samt at sikre, at parterne forholder sig til og inddrager relevante forhold. Skabelonerne er ikke udtømmende eller obligatoriske at bruge, men tjener til inspiration.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant