Mødedato: 27-10-1999

SINI Guldmann A/S påbud om levering af jagtpatroner

Resumé

Konkurrencestyrelsen pålagde SINI Guldmann A/S et leveringspåbud af jagtpatroner af et specifikt mærke til Jagtimport Denmark A/S. Det var ikke i sagen bestridt, at SINI Guldmann indtog en dominerende stilling på markedet, og styrelsen fandt, at Jagtimport Denmark havde en væsentlig interesse i levering af de pågældende patroner, og at substitution af disse ikke var umiddelbart muligt. Der forelå heller ikke efter styrelsens vurdering nogen bæredygtige eller konsekvent håndhævede årsag for leveringsnægtelsen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

Jagt

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet