Mødedato: 29-05-2002

Shell-Statoil Refuelling (Billund) I/S-ansøgning om ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært erklæring om fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8, stk.1

Resumé

Olieselskaberne A/S Dansk Shell og Statoil A/S anmeldte i september 2001 en interessentskabskontrakt vedr. Shell-Statoil Refuelling (Billund) I/S. Parterneanmodede om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9 subsidiært en fritagelse i medfør af § 8, stk. 1. Kontrakten angik et samarbejde om og fælles ejerskab af faciliteter til oplagring og distribution af flybrændstof, smøreolier og andre relaterede produkter til interessenternes respektive kunder i Billund Lufthavn.