Mødedato: 27-09-2017

SE’s køb af Boxer

Resumé

Transaktionen omfattede SE køb af Boxer. SE er et sydjysk andelsselskab, der blandt andet ejer Stofa, mens Boxer hidtil var ejet af den svenske stat gennem koncernen Teracom Group AB. Både Stofa og Boxer er aktive på markederne for indkøb af tv-kanaler, distribution af tv-kanaler og salg af bredbånd til danske forbrugere. Konkurrencerådet fandt, at fusionen uden tilsagn ville øge risikoen for, at SE efter overtagelsen ville afskaffe Boxers frit valg-produkter eller hæve priserne på dem. Dette ville hæmme konkurrencen om distribution af tv-kanaler til skade for forbrugerne. SE afgav dog tilsagn, der adresserede de rejste bekymringer. Tilsagnene indebærer, at SE frem til 2020 har pligt til at bevare de frit valg-produkter, som Boxer hidtil har udbudt. SE forpligter sig desuden til ikke at hæve priserne på Boxers frit valg-produkter med mere end stigningen i forbrugerprisindekset frem til 2020. Endelig betyder tilsagnene, at SE ikke må forlange, at forbrugerne også skal købe SE’s bredbåndsprodukter for at kunne købe Boxers tv-produkter. Fusionen vurderes ikke at påvirke konkurrencen på tv-markedet efter udløbet af Boxers sendetilladelse i april 2020. Tilsagnene gælder derfor frem til udløbet af 2020. I foråret 2018 udbydes en ny sendetilladelse, der gælder for perioden 4. april 2020 – 30. juni 2030. Udover Konkurrencerådets godkendelse af fusionen skal Radio- og tv-nævnet også godkende salget af Boxer til SE.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Tilsagn

Brancher

Medier (distribution)

Samhandeler

Ikke relevant