Mødedato: 09-01-2019

Sentia Denmark Holding ApS’ overtagelse af Netgroup A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Sentia Denmark Holding ApS (herefter Sentia) og Netgroup A/S (herefter Netgroup). Ved transaktionen erhverver Sentia 100 pct. af aktierne i Netgroup. Sentia erhverver dermed enekontrol over Netgroup. Sentia er ultimativt kontrolleret af Waterland Private Equity Investments B.V. (”Waterland”) og Infinius NV (”Infinius”). Sentia er en dansk IT virksomhed, hvis hovedaktiviteter overordnet består i IT-outsourcing, herunder i form af dedikeret hosting, offentlige cloud løsninger, housing-tjenester samt såkaldt managed networks. Sentia har også i begrænset omfang salg af hardware. Netgroup er en dansk IT virksomhed, hvis hovedaktiviteter består i IT-outsourcing, herunder i form af dedikeret hosting og offentlige cloud løsninger. Derudover udbyder Netgroup også housing-tjenester, managed networks samt salg af hardware. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant