Mødedato: 28-06-2023

Semler Mobility Retail A/S’ erhvervelse af enekontrol over Car Holding A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at Semler Retail erhverver enekontrol over Car Holding, inklusive selskaberne Autohuset Glostrup A/S, Autohuset Glostrup-Valby A/S, Autohuset Frederikssund A/S, Autohuset Ringsted A/S og Kronborg Auto A/S. Begge parter sælger gennem deres forhandlere personbiler og lette erhvervskøretøjer. Desuden driver parterne værksteder autoriseret af bilmærkerne Volkswagen, Audi, Skoda og SEAT, som tilbyder reparation- og vedligeholdelsesydelser samt salg af originale reservedele til de respektive bilmærker.

I forbindelse med markedsafgrænsningen udsondret KFST markedet for salg af reservedele fra markedet for reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer. Endvidere tilkendegav styrelsen, at markedet for reparation og vedligeholdelse i praksis blev anset som mærkespecifikt, og muligvis skulle opdeles i simple og komplicerede reparations- og vedligeholdelsesydelser. Dette kunne dog stå åbent da fusionen var uproblematisk selv ved den snævreste markedsafgrænsning. I den konkrete sag tog styrelsen i øvrigt udgangspunkt i de mærkespecifikke markeder for reparation og vedligeholdelse af henholdsvis Volkswagen, Audi, Skoda og SEAT.

I forhold til den geografiske udstrækning viste KFST markedsundersøgelse, at 89 pct. af de adspurgte kunder var villig til at køre op til 30 minutter fra deres bopæl til at købe reparation- og vedligeholdelsesydelser til deres personbiler og lette erhvervskøretøjer. Hertil kommer, at kunderne ville køre op til ca. 15 minutter yderligere for at undgå en prisstigning, hvis prisen steg med 10 pct. Af parternes konkurrenter angav 82 pct. Desuden, at det var deres vurdering, at deres kunder vil køre op mod 30 minutter for få serviceret eller repareret sin bil.

Samlet fandt styrelsen, at fusionen ikke ville hæmme konkurrencen. Hverken på et samlet marked for reparation og vedligeholdelse af personbiler og lette erhvervskøretøjer eller på snævrere mærkespecifikke segmenteringer af markedet ift. 30 minutters catchment areas fra parternes lokationer. Fusionen blev herefter godkendt jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Samhandeler

Ikke relevant