Mødedato: 03-09-2019

Semler Agro A/S’ erhvervelse af enekontrol over Herborg Smede- og Maskinforretning A/S

Resumé

Med transaktionen erhverver Semler Agro enekontrol over Herborg Maskinforretning. Transaktionen indebærer, at Semler Agro erhverver 51 pct. af aktiekapitalen i Herborg Maskinforretning. Semler Agro er en del af Semler Gruppen A/S, hvis ultimative moderselskab er Semler Holding A/S. Semler Agro er autoriseret forhandler af landbrugsmaskiner og reservedele af mærket John Deere, og udfører reparations- og servicearbejder af landbrugsmaskiner. Semler Agro har endvidere salg og service af have-, park- og golfmaskiner. Med virkning fra september 2019 har Semler Agro fået tildelt eneretten til at forhandle nye landbrugsmaskiner af mærket John Deere i Danmark af producenten. Herborg Maskinforretning beskæftiger sig med salg af nye og brugte landbrugsmaskiner, salg af reservedele og beslægtede produkter samt udførsel af reparationsarbejder, hovedsageligt inden for landbrugssektoren. Herborg Maskinforretning havde indtil august 2019 eneret til at sælge nye John Deere landbrugsmaskiner i et af syv eneretsområder i Danmark. Herborg Maskinforretning beskæftiger sig ud over med salg af John Deere landbrugsmaskiner også med salg af landbrugsmaskiner af andre mærker samt salg af have- og parkmateriel. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor fusionsparterne er aktive på det samme marked, men hvor fusionsparterne tilsammen har en markedsandel på under 15 pct. i Danmark. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte herefter fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet