Mødedato: 27-01-1999

Select Sport ophæver leveringsnægtelse

Resumé

På baggrund af en brevveksling mellem Select Sport og Konkurrencestyrelsen meddelte Select Sport, at de ville optage levering til en sjællandsk sportsforretning. Leveringsnægtelsen var givet på baggrund af, at Select Sport følte sig godt dækket ind i det pågældende område. Konkurrencestyrelsen fandt, at Select Sport indtog en dominerende stilling på markedet, hvorfor leveringsnægtelsen kunne være misbrug af dominerende stilling efter KL § 11.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

Sportsudstyr

Samhandeler

Ikke angivet