Mødedato: 23-08-2017

SEASNVE Holding A/S’ og SYD ENERGI Holding A/S’ erhvervelse affælleskontrol med Clever A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem SEAS NVE Holding A/S (”SEASNVE”) og SYD ENERGI Holding A/S (”SE”) på den ene side og Clever A/S på den anden. Fusionen var dog allerede gennemført den 1. februar 2012, men først anmeldt nu. Fusionen var anmeldelsespligtig efter både den daværende konkurrencelov og den nugældende. SEAS-NVE er et dansk holdingselskab, der på tidspunktet for fusionen ejede en række danske datterselskaber samt kapitalandele i flere virksomheder med hovedaktiviteter inden for energi og fibernet, herunder indkøb, salg, distribution og produktion af el samt levering af fiberinfrastruktur. SE er et dansk holdingselskab, der på tidspunktet for fusionen ejede en række danske datterselskaber samt kapitalandele i flere virksomheder med hovedaktiviteter inden for energi og fibernet, herunder indkøb, salg, distribution og produktion af el, salg af naturgas samt levering af fiberinfrastruktur. Clever A/S er et dansk selskab, hvis hovedaktivitet på tidspunktet for fusionen bestod i levering af opladningsløsninger til eldrevne biler i private hjem, virksomheder og kommuner samt opsætning af offentlig tilgængelig infrastruktur til eldrevne biler. Bortset fra at fusionen allerede var gennemført gav den ikke anledning til indsigelser, hvorfor KFST godkendte den, jf. konkurrencelovens § 12c, stk. 7. I juli 2018 modtog Energiselskaberne SEAS-NVE og Syd Energi (nu SE) hver en bøde på 4 millioner kroner for ikke at have anmeldt en fusion, som var omfattet af reglerne om fusionskontrol. De to selskaber henvendte sig selv til myndighederne om sagen.