Mødedato: 24-06-2020

SEAS-NVE’s køb af Ørsted-selskaber

Resumé

Transaktionen omfatter at SEAS-NVE køber tre selskaber, omfattende Radius, Ørsted City Light og Ørsted B2C. SEAS-NVE er en dansk andelsejet energi- og fibernetkoncern, der bl.a. driver el-distributionsnettet på Nordvest-, Midt- og Sydsjælland samt Lolland-Falster og øerne. Radius driver nettet til distribution af el i Nordsjælland, dele af Midtsjælland og Hovedstadsområdet. Ørsted City Light er aktiv inden for gadebelysning i en række kommuner på Sjælland. Ørsted B2C sælger el og naturgas primært til privatkunder i hele Danmark. Ørsted B2C er endvidere aktiv inden for varmeservice, hvor de via en række underleverandører tilbyder ydelser inden for vedligeholdelse og service af naturgasfyr og øvrige varmeinstallationer. Indenfor markedet for detailsalg af el ville SEAS-NVE’s markedsandel stige til [30-40] pct., og HHI stige med [≥ 150] til et niveau på [1.500-2.000]. SEAS-NVE ville derved blive markedsleder. KFST fandt dog ikke, at dette ville skade konkurrencen. Der var andre reelle konkurrenter, og markedet var præget af lave adgangsbarrierer. KFST så heller ikke konkurrencerisiko for markedet for vej- og gadebelysning eller markedet for service af naturgasfyr, da begge var fragmenterede, og den fusionerede enhed havde lave markedsandele. Derimod så KFST en risiko på markedet for detailsalg af naturgas. Efter fusionen vil SEAS-NVE have en markedsandel på [60-70] pct., og både før og efter fusionen vil SEAS-NVE være markedets største aktør. Endvidere ville HHI stige med [≥ 150] til et niveau på [4.000-5.000], og der var ikke forhold i markedet, som kunne modvirke dette. Fusionen kunne dog godkendes, mod at SEAS-NVE frasolgte 107.000 naturgaskunder. SEAS-NVE præsenterede OK som mulig køber af gaskunderne, hvilket Konkurrencerådet accepterede.