Mødedato: 25-08-1999

Scandlines samarbejdsaftaler med turistvognmænd og busselskaber

Resumé

Efter samråd med Konkurrencerådets formand traf Konkurrencestyrelsen den 25. juni 1999 beslutning om, at Scandlines aftaler med turistvognmænd og busselskaber, der indeholder en klausul om, at andre rederier på Østersøen ikke må benyttes, er omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Scandlines har 19 sådanne aftaler i kraft. Antallet udgjorde i 1998 i alt 24 tilsvarende aftaler. Scandlines Danmark A/S blev endvidere pålagt, at ophæve de omtalte aftaler, jf. konkurrencelovens § 6, stk. 4. Det fremgår Konkurrencestyrelsens afgørelse, at styrelsen senere vil komme tilbage til spørgsmålet om bøde, jf. konkurrencelovens § 23, stk. 1 for overtrædelse af forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1 og eventuelt for afgivelse af ufyldestgørende oplysninger. Sagen blev indbragt for Konkurrenceankenævnet, men det er uklart hvad der skete her.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4

Brancher

Transport

Samhandeler

Ikke angivet